Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2015

darwinmonk
Co jest hujowe w polskim kabarecie...? Chcą żebyś się w każdej chwili śmiał. Tutaj już od 1 minuty próbują wywołać salwy śmiechu głupią nazwą ulicy. Jeszcze nie wiesz o co chodzi, nie znasz bohaterów, ale oni JUŻ chcą, abyś się zaśmiewał...

Nie można śmiać się non-stop, tak samo jak nie można mieć non-stop orgazmu. Kabareciarze chyba nie biorą tego pod uwagę...


via Ponad Godzina Kabaretów. Neo-nówka. NAJLEPSZE - YouTube

January 25 2015

darwinmonk

December 09 2014

darwinmonk
darwinmonk
darwinmonk

December 08 2014

darwinmonk
5369 f358
Reposted fromtoskalatte toskalatte viaborsuczysko borsuczysko
darwinmonk
3087 1354

verrvain:

thefingerfuckingfemalefury:

SLEEP TIME IS NOW

SWEET DREAMS HUMAN

I WILL BE HERE, SHARING MY WARMTHS 

I GOOD DOG

I KEEP MY HUMAN SAFE 

This shit fucking makes me weak

Reposted fromemmalead emmalead viaborsuczysko borsuczysko
0622 3e7d
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viatimmoe timmoe
darwinmonk
8343 c6c4
Reposted fromJonae Jonae viaborsuczysko borsuczysko

December 03 2014

darwinmonk
A strange futuristic scenery
Reposted fromfunz1 funz1 viaborsuczysko borsuczysko
darwinmonk
0509 fa6e
Reposted fromaspenboy aspenboy viaborsuczysko borsuczysko
darwinmonk
5619 cc2a
Reposted fromraksha raksha viaborsuczysko borsuczysko
darwinmonk
9923 bd4d 500
Reposted fromklausyklausy klausyklausy viaborsuczysko borsuczysko

December 01 2014

darwinmonk
darwinmonk

November 23 2014

darwinmonk
darwinmonk
darwinmonk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl